niedziela, 1 września 2019

Schron "Waligóra" z Węgierskiej Górki - lekcja historii.
Fortyfikacja bierze swój początek w krajobrazie. U podstaw bowiem jej powstania stoi zawsze decyzja wyboru miejsca dogodnego do obrony. Warunki terenowe, rozpatrywane tak w sensie fizycznym (geologii, ukształtowania i pokrycia terenu) jak i taktycznym (możliwości i ograniczenia wykorzystania terenu dla działań wojsk własnych i przeciwnika) stwarzają ogół uwarunkowań jakim podporządkować się musi rozplanowanie obiektu obronnego. Obszar wpływu krajobrazu na wygląd fortyfikacji może zatem być bardzo rozległy, obejmując nie tylko miejsce usytuowania obiektu obronnego ale i całe przewidywane pole walki, w granicy donośności broni obrońcy i atakującego. Można zatem zauważyć prawidłowość, iż im teren bogatszy pod względem ukształtowania czy pokrycia tym bardziej jego wpływ widoczny jest w ukształtowaniu fortyfikacji.

poniedziałek, 1 lipca 2019

Tradytory krakowskich fortów. Przegląd rozwiązań w aspekcie taktycznym. Część ósma.Tradytor fortu rdzenia „Bastion IVa” (1908r.).
Stanowił element ograniczonej modernizacji fortu poligonalnego, reditowego, z lat 50-tych XIXw. Pierwotnie było to dzieło wysunięte, opatrzone numerem 12. W latach 80-tych XIXw. zostało włączone do, poszerzonego w kierunku północnym, poligonalnego rdzenia jako „Bastion IVa”. Po 1907r. fort wszedł w skład tworzonego nowego rdzenia twierdzy.

sobota, 4 maja 2019

PÓŁ-FORT

STAN OBECNY:

Od kilkudziesięciu lat krakowski fort „Prokocim”, pomimo wpisu do rejestru zabytków, pozostaje nieużytkowanym pustostanem, pozbawionym bieżącego nadzoru, konserwacji i porządkowania.